Zrkadlíme

,,Je naivné si myslieť, že etika či náboženská výučba môžu v celom rozsahu nahradiť vzdelávanie v oblasti umenia. Ony majú celkom iné poslanie.
Ak estetika nezíska pevné postavenie vo vzdelávaní, ak vedomosti o umení a kultúre nebudú rovnako dôležité ako matematika, hrozí slovenskej kultúre a kultúre vôbec to, že ju prevalcuje komercializácia a vytlačí ju na perifériu všeobecného záujmu.”

doc. PhDr. Marta Žilková, PhD. Slovo 42/2004