ZRKADLÍME

,,Jazykový zákon majú vo Francúzsku, prijali ho aj v Poľsku. Poliaci napríklad zistili, že sa obchodné zmluvy začali uzatvárať výlučne v angličtine a hrozilo, že sa poľština prestane vyvíjať vo svojej komplexnosti. Podobná situácia je aj u nás. Odborná terminológia sa dotvárať musí. Druhá vec, že toto sa nedá nadekrétovať.“

Jazykovedkyňa Klára Buzzásyová, Sme 13. februára 2009