Zrkadlíme

,,Recenzent dospel k názoru, že Slovensko v lete je bezprecedentný nepodarok. Nepáči sa mu, že naň z "leporela" vykukuje tu kozička, tam postava bez hlavy, to celé v rámčekoch nakrivo. Vyčíta jej typografiu no a, samozrejme, najväčšmi ho páli text plný poézie a banalít. V tomto ohľade si dovolím podotknúť, že naďalej nebudem považovať pána Javůrka za autoritu na poli knižného dizajnu či fotografie. Páni, ktorí sú pod touto časťou knihy podpísaní, majú na to oveľa lepšiu výbavu. Vzdelanostnú, skúsenostnú, aj prirodzenú. Hovorí sa tomu talent. Ku kozičkám len toľko, že keby u nás žili levy, boli by tam levy. No a pokiaľ ide o text, naozaj som sa dopustil štylistickej rôznorodosti, poetickosti a expresívnosti. Opakovane, na mnohých miestach. Nevedel som, že sa to nesmie.”

Silvester Lavrík v Sme 18. 8. 2004 v reakcii na recenziu V. Javůrka zo Sme 14. 8. 2004