Zrkadlíme

Aj v minulosti sa písalo málo dobrých príbehov, ale tie najlepšie zostali. Psychológia a príbeh, najmä to priniesli šesťdesiate roky v mládežníckej literatúre. Začali sme premýšľať o deťoch a mládeži v nových kontextoch s dôrazom na ich individualitu a osobnosť. Jarunková priniesla Jedinú a Brata mlčanlivého Vlka, Ďuríčková Majku Tárajku, Blažková Môjho skvelého brata Robinsona, Šikula Prázdniny so strýcom Rafaelom, Feldek Modrú knihu rozprávok... Rozbehlo sa to a takáto silná generačná vlna sa už viac neobjavila. Prišli ďalší výborní autori, ale ako generácia už nedosiahli takú silu a presvedčivosť.

Eleonóra Gašparová, SME 17. 9. 2005