Zrkadlíme

,,Jarunková sa nikdy nestotožnila s predstavami politikov o literatúre ako o servise, ktorý má na objednávku produkovať ,,mobilizujúce utópie“, ktoré nás mali povznášať ponad prízemnosť súčasnosti; ale ani s komerčno-podnikateľskými očakávaniami, podľa ktorých by spisovateľ mal byť producentom dobre predajných módnych atrakcií...“

Viliam Marčok, Učiteľské noviny 4/2007