Zrkadlíme

,,Aj keď básnik opisuje prírodu alebo príbeh, ktorý nie je jeho, musí v ňom byť. To je pri poézii základná podmienka. Aj Flaubert tvrdil - "madam Bovary to som ja". Takže aj muž, keď píše ženskú postavu, môže sa v nej odrážať. Priznávam, že každá báseň, to som ja, i keď je o pravtákovi archeopteryxovi.“

Mila Haugová, Pravda 31.10.2008