ZRKADLÍME

,,Momentálne žijem tým, že mi bola udelená cena Anasoft litera za prozaické dielo, novelu Teta Anula. Tomu sa človek nemôže vyhnúť, musí to prijať. Cenu som prijal aj s pokorou, pretože si uvedomujem, že v žiadnom prípade nejde o mňa, ale o tetu Anulu a ostatných, ktorí sú stredobodom pozornosti. A tiež si uvedomujem, že v silách literatúry nie je meniť svet, ale literatúra môže pôsobiť na zušľachťovanie ľudských duší a ľudských sŕdc. Môže ovplyvňovať ľudské myslenie u tých ľudí, ktorí ju prijímajú.“

Milan Zelinka, Hospodárske noviny 10. októbra 2008