Zrkadlíme

,,Na túto jeseň bol ohlásený aj prvý zväzok dlho očakávaného nového výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka. Zatiaľ však stále leží v tlačiarni a na pultoch kníhkupectiev sa objaví zrejme až v januári. Prvý zväzok (od A po G) tak vyjde po takmer 50 rokoch... Na nový výkladový slovník, ktorý bude obsahovať asi 200-tisíc nových slov a výrazov, sa čaká s veľkým záujmom. Aj on totiž ponúkne odpoveď na otázku, aká je moderná slovenčina a do akej miery súčasní slovenskí jazykovedci vstupujú do používania jazyka.“

Eva Čobejová, Týždeň 49/2006