Zrkadlíme

,,Kultúra potrebuje citeľný prílev financií, a to v každom smere a v každom regióne. Aj preto som si ako jednu zo svojich priorít vo funkcii ministra kultúry stanovil priniesť do rezortu viac peňazí. Nebudem v tejto chvíli hovoriť konkrétne číslo, ale som pripravený po roku dokázať, že do kultúry prišlo viac peňazí.“

Minister kultúry SR František Tóth, Dotyky 1/2005