ZRKADLÍME

Varovným signálom tiež je,

že v posledných piatich rokoch

odišlo z Európy študovať do

Spojených štátov 400 tisíc mladých

ľudí. Z nich sa na starý kontinent

vracia len asi pätina. Možno

aj v obsahu vzdelávania tkvie príčina,

že nás Američania začínajú predbiehať

míľovými krokmi. Ďalším momentom

je, že USA žije zo študentov –

imigrantov. Prichádzajú tí najlepší, pre

ktorých je pripravený prepracovaný

systém štipendií, nadácií a rôznych

iných podporných aktivít.

Hoci je v USA štúdium spoplatnené,

80 percent poslucháčov ho neplatí,

pretože žijú z podpôr nadácií.

Pokiaľ u nás nepripravíme podobný

systém, akékoľvek spoplatnenie

štúdia skrachuje.“

rektor STU

prof. Ing. Vladimir Baleš, DrSc.,

www.noveslovo.sk