Zrkadlíme

,,V zábavnej a čiastočne politicky orientovanej relácii, ktorú pravidelne vysiela súkromná televízia, protagonistka relácie narádzala spoločensky vysokopostaveného hosťa, aby vo svojom rezorte ráznejšie oddeľoval plevel od buriny. Formuláciu či požiadavku so zreteľnou črtou frazeologizmu zopakovala zo tri razy. Zopakovala teda aj chyby... V danej situácii sa obrazným vyjadrením nastoľovala požiadavka oddeliť zlé od dobrého. V spisovanej slovenčine máme na to frazeologizmus oddeliť plevy od zrna. Vo vysielanej relácii sa teda stalo, čo sa stáva dosť často: namiesto slovenského slova sa použila výpožička z češtiny. ...české slovo plevel nie je totiž ekvivalentom slovenského slova pleva, lež slova burina. ... v príklade máme jazykovú aj vecnú chybu. Jazykovú v tom, že sa použilo české slovo namiesto slovenského, a vecnú v tom, že sa vlastne mala oddeľovať burina od buriny, teda zlé od zlého, o čo autorke výpovede nešlo.“

Ivan Masár, Kultúra slova 2/2005