Zrkadlíme

,,Do nášho myslenia sa v posledných rokoch vkradli a udomácnili šablóny, podľa ktorých megalomániou je všetko, čo presahuje naše kocúrkovské miery, a utópiou všetko, čo nedokáže spracovať náš trhový mechanizmus.“

Albert Marenčin st., Hospodárske noviny 4. 2. 2005