Zrkadlíme

,,Slovenskosť sa potvrdzuje nie rečami ale činmi a produktmi, takými ktoré presahujú ich tvorcov a obohacujú iné národy a kultúry Potrebuje chrániť a rozvíjať tradície národné i ľudové na vyváženie globalizácie, ale najmä pre pestrosť kultúry, lebo multikultúrnosť bola Slovensku vždy vlastná. Potrebuje silné, tvorivé osobnosti: vedecké, umelecké, náboženské, technické, ekonomické..., ktoré obohacujú a dotvárajú Slovensko na moderný európsky štát. Potrebuje vzdelanú a hrdú mladú generáciu, zakotvenú v domácej kultúre a rozhľadenú po hodnotách iných krajín sveta. Slovensko potrebuje vysoko profesionálnu politickú kultúru dialogickú, nie krčmovú alebo uličnú.“

Peter Liba, Literárny týždenník 1,2/2008