Historik Róbert Arpáš sa vo svojej publikácii Autonómia: víťazstvo alebo prehra? (Veda 2011) zameral na analýzu politického zápasu HSĽS o  autonómiu Slovenska. Okrem nových pohľadov priniesol i  menej známe fakty. Desať kapitol sprevádza čitateľa chronologicky rušnými udalosťami tých čias – od voľby prezidenta Beneša roku 1935 po Žilinskú dohodu o  prijatí autonómie v  roku 1938. Rozbor historických faktov spracoval Arpáš naozaj detailne. Ukázal to aj na dôležitom medzníku – 5. a 6. októbri 1938, ktorý sa stal symbolom víťazstva HSĽS v  boji o  autonómiu Slovenska v  predvečer 20. výročia vzniku Československa. Konečne došlo k  uznaniu ,,existencie slovenského národa v jeho vlastnom štáte“. Arpáš ale zároveň konštatuje, že ,,sa tak stalo neústavnou cestou a  pod neprípustným politickým nátlakom“. Žilinská dohoda nebola konečným riešením, určila však ďalšie smerovanie Slovenska – samostatnosť. Krátko potom sa ukázalo, aká to bude cesta: Slovensko sa ,,ocitlo pod mocenským diktátom jednej politickej ideológie“.

Autor v  závere práce pripustil aj možnosť, že pri citlivejšom prístupe z  českej strany ,,by sa myšlienka československej politickej (nie národnej!) jednoty presadila aj na Slovensku“. Jeho práca je obohatením našej historiografie, českých aj  slovenských dejín.