Zúčastnili sme sa knižného veľtrhu v Paríži

 

 

Foto: Marta Bábiková

Tohtoročný Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži sa konal v čase od 22. do 27. marca. Literárne informačné centrum ako organizátor národných expozícií Slovenskej republiky zabezpečilo na ňom prehliadku kníh slovenských vydavateľov už po štvrtý raz.

Hlavným usporiadateľom 27. medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži  bol francúzsky Národný syndikát vydavateľov. V tomto roku bola čestným hosťom veľtrhu India.

Expozícia SR bola umiestnená v hale 1 pod číslom L 194 v priestoroch Paris Expo – Porte de Versailles. Na ploche 12 m2 bolo vystavených vyše 250 titulov z produkcie 20 slovenských vydavateľstiev. Slávnostným úvodom veľtrhu bol večer 22. 3. V tento deň sa v slovenskom stánku uskutočnilo stretnutie s francúzskymi a inými vydavateľmi, prekladateľmi a priaznivcami slovenskej literatúry, na ktorom sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Paríži Dr. Mária Krásnohorská. Stretnutia pokračovali v stánku aj v nasledujúcich dňoch a stali sa východiskom na rozvíjanie ďalšej spolupráce.

LIC v čase trvania veľtrhu pripravilo v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Paríži dňa 23. 3. prezentáciu dvoch autoriek. Publiku sa v rámci literárno-hudobného večera predstavili Rút Lichnerová a Eva Maliti-Fraňová. Všetkých prítomných privítala pani veľvyslankyňa Dr. M. Krásnohorská, úvodné slovo predniesol riaditeľ LIC, literárny kritik Alexander Halvoník. Vo francúzskom jazyku predstavil početnému publiku obidve autorky a vyzdvihol špecifiká ich tvorby. Ukážky z diel R. Lichnerovej a E. M.-Fraňovej predniesli herci parížskeho divadla poézie Sabline Amaury, Isabelle Ricard, Emanuell Barrouyera a Scott Thrun. Hudobným vystúpením obohatila večer klavírna virtuózka E. Letňanová. LIC zabezpečilo a pripravilo preklady ukážok z diel našich autoriek do francúzštiny, vydalo propagačnú dvojjazyčnú knižku s textami Rút Lichnerovej a pripravilo a dodalo aj kvalitné propagačné materiály o autorkách, ako aj o klavírnej virtuózke E. Letňanovej. Všetky materiály sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Toto podujatie malo veľmi dôstojný a reprezentačný charakter a kladne ho hodnotili všetci zúčastnení.

V priebehu veľtrhu v slovenskom stánku prebiehali rokovania slovenských vydavateľov a zástupcov tlačiarní so zahraničnými partnermi (napr. Slovart, Buvik, Albert Marenčin Prístrojová technika, Polygraf-Print). Francúzski vydavatelia, ale aj bežní návštevníci, prejavovali živý záujem najmä o učebnice slovenčiny, prekladové slovníky, publikácie o Slovensku alebo jednotlivých mestách či regiónoch. Zaujímali sa aj o preklady slovenských diel do francúzštiny a možnosť zakúpenia týchto kníh v Paríži, o kultúrnu klímu u nás a zmeny, aké nastali po vstupe Slovenska do EÚ.

Slovensko malo na tomto významnom frankofónnom veľtrhu svoje miesto a vystavené knihy našich vydavateľov, ako aj sprievodný program splnili úlohu propagovať slovenskú kultúru a literatúru v zahraničí.

Daniela Humajová