12. konferencia slovenských fyzikov

Zborník príspevkov (Smolenice 3.--5. 9. 2001).

Počet strán

125

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2002

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

53 Fyzika. Nukleárna fyzika

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-968655-5-2

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

M. Reiffers, L. Just

Autori