24. bienále ilustrácií Bratislava

Dvojjazyčný katalóg k medzinárodnej výstave detských knižných ilustrácií, na ktorej sa zúčastnilo 362 ilustrátorov zo 49 krajín s 2344 originálmi ilustrácií a 446 knihami – jednotlivé ilustrácie sú zaradené podľa kontinentov.

Počet strán

218

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

73 Maliarstvo. Grafika

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89154-42-5

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Marián Potrok

Prekladateľ

do angl. prel. Lucia Spatz

Autor fotografie

Archív Bibiany, Martin Kállay a i.

Autor