Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

Zborník príspevkov renomovaných slovenských a českých historikov k téme perzekúcií represívnych orgánov – Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989 sa pokúša o kritické spracovanie činnosti represívneho aparátu komunistického režimu v Československu a o náčrt foriem presadzovania diktatúry režimu.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Editorská činnosť

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89335-86-2

Zostavovateľ

Patrik Dubovský
Marián Gula

Autor