Ako chutí moc

Najlegendárnejšia a najčítanejšia kniha Ladislava Mňačka Ako chutí moc vyšla na Slovensku až v roku 1968, rok po jej úspešných vydaniach v zahraničí. Vydanie knihy bolo v komunistickom Československu dovtedy zakázané (potom, čo Mňačko uverejnil ukážky z knihy v literárnom časopise Plamen). Kniha stihla vyjsť len raz, pretože po okupácii v roku 1968 Ladislav Mňačko definitívne emigroval (do Rakúska) a komunisti nemali záujem vydať knihu, ktorá ukazuje ich pravú tvár, bažiacu po moci.

"Zakazovaný, povesťami opradený, škandalizovaný – všetky tieto prívlastky možno s plnou platnosťou použiť o románe popredného slovenského publicistu, ktorý takýmto spôsobom predkladá svoju umeleckú polemiku na odvekú tému – zápas medzi pravdou a nepravdou, či polopravdou. Moc kazí ľudí, povedal ktorýsi filozof, a absolútna moc kazí absolútne. Mňačkov román je umeleckým dokladom tejto tézy, veľmi starej, jednako znova a znova overovanej na škodu vládnúcich i ovládaných. Mňačkovo dielo sa v origináli objavuje s istým oneskorením, medzičasom už vyšli preklady v cudzích jazykoch, nemecké i anglické. Nestratilo však nič zo svojej aktuálnosti ani v dnešných časoch, ktoré tak búrlivo prehodnotili mnohé hodnoty donedávna pokladané za nedotknuteľné. Spisovateľ vychádzal z konkrétnej politickej i ľudskej situácie, ale jeho závery majú všeobecnú platnosť. A všeobecnú platnosť si uchoval aj jeho odvážny postoj, ktorým sa jednoznačne postavil na stranu pravdy a zdravého rozumu." (text zo záložky)

Náklad: 45 tisíc výtlačkov

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

224

Rok vydania

1968

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná