Archívy v krízových situáciách

Zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v SR (Bojnice 26. - 28. 5. 2009).

Počet strán

163

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

B. m.

ISBN

978-80-970205-3-8

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

J. Ragačová, M. Péková

Autor