Ardealul literar 3-4/2014 a 1-2/2015

V rumunskom časopise Ardealul literar č. 3-4/2014 sú ukážky z tvorby M. Bátorovej (esej) a M. Richtera (básne) a v č. 1-2/2015 sú ukážky z tvorby M. Richtera (div. hra o M. Monroe), I. Čičmanca (píše o hre M. Richtera o F. Kafkovi) a básne D. Podrackej, H. Hidvéghyovej-Yung a J. Zambora.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Rumunský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Iné

Druh diela

05 Časopisy. Periodické ročenky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Deva, jud. Hunedoara

Krajina vydania

Rumunsko

ISBN

ISSN 1453-5327

Druh väzby

Brožovaná

S podporou

LIC/SLOLIA

Zostavovateľ

Murguras Maria Petrescu

Prekladateľ

Murguras Maria Petrescu