Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV.

Zborník príspevkov literárnovedného a jazykovedného charakteru predstavuje vedeckú tvorbu členov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a autorov pôsobiacich na partnerských slovenských a zahraničných pracoviskách.

 

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Ružomberok

Krajina vydania

Slovensko

Zostavovateľ

Dana Baláková
Viera Kováčová

Autor