Automapa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Írsko, Island

Automapa s registrom obcí v mierke 1 : 1 000 000.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Harmanec

ISBN

80-8042-349-0

Druh väzby

Skladací List

Autor