Marcela Mikulová
Dana Hučková
Karol Csiba

Autor a subjekt

Kolektívna monografia autorov (J. Pácalová, I. Taranenková, M. Mikulová, D. Hučková, T. Horváth, K. Csiba, J. Paštéková, Z. Prušková, Ľ. Schmarcová) predstavuje nový prístup k problematike autora a subjektu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia. Monografia venovaná jednému z nosných literárnoteoretických pojmov je výsledkom diskurzu deviatich renomovaných slovenských literárnych vedcov o fenoméne autorského subjektu. Dôslednou textovou analýzou zameranou na konštitutívne prvky autobiografie odkrývajú nevdojak mentalitu autorskej osobnosti, jej názorové postoje i životné peripetie. Monografia vypovedá mnohoznačne o dobovej literárnej kultúre a estetickom vkuse a jej jedinečnosť spočíva tiež v inovatívnosti jednotlivých interpretačných výkonov.
8,00 €

Počet strán

275

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2016

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8119-100-8

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Ľubica Schmarcová

Autori

Marcela Mikulová
Dana Hučková
Karol Csiba