Brezno

Mapa mesta v mierke 1 : 10 000.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Harmanec

ISBN

80-8042-358-X

Druh väzby

Skladací List

Autor