Ján Lazar

Budovanie základov slovenskej štátnosti

Súbor článkov, úvah, esejí a referátov, ktoré boli uverejnené v priebehu rokov 1993 – 2009. Týkajú sa všetkých základných otázok slovenskej štátnosti, akými sú suverenita, národno-štátne záujmy, podstata a povaha národného štátu, národný a občiansky princíp, Slovenská republika ako národný štát, práva príslušníkov národnostných menšín a ich ochrana, ústavnoprávne základy slovenskej štátnosti, jej medzinárodné súvislosti a celý rad ďalších aspektov. Osobitná pozornosť sa venuje otázkam a problémom slovensko-maďarských vzťahov. Autor aj skúma, vyjadruje sa a hodnotí, či a ako sa v danej vývojovej fáze v priebehu dovtedajšieho trvania slovenskej štátnosti, so zreteľom na pozitívne i negatívne okolnosti, vnútorné i medzinárodné súvislosti, darí napĺňať v praxi ideu slovenskej štátnosti a jej jednotlivých atribútov.

Počet strán

151

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

32 Politika

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8202-112-0

Druh väzby

Viazaná

Autor

Ján Lazar