Vlasta Jaksicsová

Čas Herodes alebo šťastný vek?

Spor o modernitu v slovenskej spoločnosti a v kultúre

Výber publikovaných i nepublikovaných vedeckých štúdií, článkov, esejí a statí historičky Vlasty Jaksicsovej. Základným rámcom jej úvah je modernita, sústreďuje sa na verejne, umelecky aktívneho človeka, jeho pochybnosti a voľby. Príbehy konkrétnych predstaviteľov slovenského kultúrneho i politického života (L. Novomeský, T. J. Gašpar, M. Urban, A. Matuška, V. Clementis, A. Dubček a ďalší) rekonštruuje z netradičných uhlov pohľadu a prináša veľa podnetov na zamyslenie.

Vydavateľstvo

Počet strán

352

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1844-7

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Vlasta Jaksicsová