Československý svet v Karpatoch

Fotopublikácia vyšla pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a pripojenia Podkarpatskej Rusi k nej. Obsahuje texty v českom, slovenskom a rusínskom jazyku. Autor čerpal z archívov, kroník, matrík, periodík, prináša príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov atď.

Počet strán

280

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Iné

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-9717798-0

Druh väzby

Viazaná