Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

História a súčasnosť
Publikácia výtvarníka, publicistu a autora monografií o historických zbraniach vychádza v čase, keď si Čestná stráž prezidenta SR pripomína dvadsiate výročie svojho založenia, resp. znovuzaloženia. Úvod do knihy napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová a tiež veliteľ tohto elitného útvaru plk. Ing. Branislav Vavrinec. Autor, ktorý bol svojho času jedným z príslušníkov tejto jednotky, sprevádza čitateľa dejinami telesných stráží a ich pokračovateľov. Osobitne sa zameriava na dejiny osobných stráží v Uhorsku a na čestné stráže prezidentov ČSR a Slovenskej republiky. Prináša zaujímavé ilustrácie a informácie o kolorite týchto jednotiek, ich výstroji a výzbroji, o aktivitách nad rámec samotného výkonu strážnej služby, o osobnostiach, ktoré utvárali ich dejiny.
 

Počet strán

168

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Martin

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-8115-315-0

Druh väzby

Viazaná