Chránené územie

Nová básnická zbierka autorky je existenčným drobnohľadom pozorovania súčasného sveta. Poetka je znepokojená ľudskou ľahostajnosťou, desakralizáciou etických ideálov, úpadkom hodnôt a celkovým mravným úpadkom európskej civilizácie. S patričnou dávkou irónie i sebairónie analyzuje konzumizmus a iné negatíva súčasnosti. Chránené územie sa tak stáva azylom návratu na miesta, odkiaľ sme prišli, túžbou po pevnom bode, v ktorom zostala prvotná harmónia sveta, ono prekríženie mikrokozmu s makrokozmom. Usiluje sa nanovo tvoriť svoj vnútorný svet návratmi do detstva, rodiny, ale aj presvetľovaním osobných zážitkov a tráum, ktorými prešla ako skúškami, aby sa zocelila a bránila celistvosť seba i okolitého sveta.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Lučenec

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80973677-0-1

Druh väzby

Viazaná