Čiara

Prvý samostaný filmový scenár Petra Balka z prostredia slovensko-ukrajinského pohraničia, ktorý získalv rámci festivalu Slnko v sieti cenu za najlepší scenár roku 2018.

Rok vydania

2017

Typ diela

Scenáristika

Druh diela

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

Autor