Čítame slovenskú literatúru III (1970-1997)

Tretí zväzok edičného podujatia Čítame slovenskú literatúru zachytáva bezmála tri desaťročia - od konca šesťdesiatych, resp. začiatku sedemdesiatych rokov po bezprostredne aktuálnu súčasnosť vydania publikácie.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1998

Typ diela

Editorská činnosť
Literárna veda

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

Druh väzby

Brožovaná

Autor