Jonáš Záborský

Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových

Prvé knižné vydanie doslovného prepisu rukopisu dejín Jonáša Záborského z roku 1875 vychádza pri príležitosti 200. výročia narodenia spisovateľa, historika a teológa (1812-1976). Vzácna publikácia je doplnená prehľadom kráľov, vysvetlivkami, redakčnými poznámkami a životopisným náčrtom Jonáša Záborského.

Vydavateľstvo

Počet strán

736

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2012

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-556-0407-7

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Timotej Kubiš

Autor predslovu

predslov Dušan Škvarna

Autor

Jonáš Záborský