Milan S. Ďurica

Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí

Publikácia vydaná pri príležitosti 20. výročia obnovenia slovenskej štátnosti a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda poskytuje vyčerpávajúcu syntézu dejín Slovenska a Slovákov.

Vydavateľstvo

Počet strán

982

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

96 Dejiny Slovenska a Česka

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

5. dopl.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-7114-888-3

Druh väzby

Viazaná

Autor

Milan S. Ďurica