Dejiny slovenského jazyka I

Úvod a hláskoslovie

Prvý zväzok Dejín slovenského jazyka  Úvod a hláskoslovie vyšiel v roku 1956 a obsahuje úvodné kapitoly a tri základné časti: Úvod do dejín slovenského jazyka,Hláskoslovie z predhistorickej doby do historickej, Historické zmeny.

Vydavateľstvo

Slovenská akadémia vied

Počet strán

590

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1956

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná