Vladimír Segeš
Ivan Mrva

Dejiny Uhorska a Slováci

Ilustrovaná publikácia o histórii Uhorska  je prvou od slovenských historikov. Autorom časti Stredoveké Uhorsko (1000 -1526) je V. Segeš, časti Novoveké Uhorsko (1526 - 1918) I. Mrva.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2012

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8046-586-5

Druh väzby

Viazaná

Autori

Vladimír Segeš
Ivan Mrva