Dokumentárny film v krajinách V4.

Kolektívna monografia prináša pohľad na vývoj dokumentárneho filmu v niekdajšom Československu, Poľsku a Maďarsku od roku 1945 až do súčasnosti. Osem autorov rozoberá spoločensko politické, inštitucionálne, produkčné i estetické aspekty "non-fiction" filmu, jeho hranice a možnosti, ale aj premenu z krátkeho, často účelovo vyrobeného diela s úžitkovou hodnotou na autonómne krátke i celovečerné umelecké diela reflektujúce spoločenskú realitu okolo nás.

Počet strán

231

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2014

Typ diela

Editorská činnosť

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko