Dorozumenie v jednej reči

Desať slovenských básnikov

Kniha esejí o obľúbených básnikoch Daniela Heviera: Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Ján Ondruš, Jozef Mihalkovič, Ján Buzássy, Ján Stacho, Ľubomír Feldek, Ján Šimonovič, Štefan Strážay, Štefan Moravčík a Ivan Štrpka.

„Z početnej autorskej zostavy súčasnej slovenskej poézie vybral si Daniel Hevier desať generačne starších básnikov a o každom z nich napísal interpretačnú esej. Čo navonok a teda celkom viditeľne zjednocuje Hevierov prístup, je fakt, že do zorného poľa jeho vykladačského záujmu tu vstúpili iba básnici, ktorí jeho samého v literatúre bezprostredne generačne predchádzajú, a čo zasa Hevierov interpretačný postup homogenizuje zvnútra, to je skutočnosť, že si vybral len takých autorov, ktorých tvorba mu dáva možnosť „dorozumieť sa“ s nimi, ba vlastne porozumieť si s nimi gestom jednoznačného akceptovania ich básnických výkonov.“ Stanislav Šmatlák (text z obálky)

Náklad: 700 kusov

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

128

Rok vydania

1988

Typ diela

Esej

Druh diela

86 Literatúra pre deti a mládež

Poradie vydania

1.

Edícia

Kontakty

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná

Autor doslovu