Miroslav Pekník
a kolektív

Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník

Publikácia je výsledkom práce Ústavu politických vied SAV v oblasti výskumu slovenského politického myslenia 19. a 20. storočia. Autori uprednostňujú interdisciplinárny prístup spolupráce vedeckého kolektívu pred individuálnymi odbornými pohľadmi. Štefánek sa zapísal do histórie nielen ako predstaviteľ hlasizmu a čechoslovakizmu, funkcionár agrárnej strany, minister školstva a národnej osvety, ale aj ako zakladateľ sociológie na Slovensku.

Vydavateľstvo

Počet strán

408

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1818-8

Druh väzby

Viazaná

Autori

Miroslav Pekník
a kolektív