Elegickosť ako výrazový archetyp lyriky

Práca s podtitulom modality smútku a skepsy v slovenskej poézii (voľný náčrt problematiky) je ôsmou prácou literárneho vedca nar. 1968.

Počet strán

86

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2010

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Nitra

ISBN

978-80-8094-583-1