BEDRNA, Zoltán

Environmentálne pôdoznalectvo

Počet strán

352

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2002

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

63 Hydrológia. Pôdoznalectvo

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-224-0660-0

Autor

BEDRNA, Zoltán