Estetické paralely umenia

Teoreticko-historické štúdie o divadle, dramatike a filme.

Vydavateľstvo

Počet strán

432

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1976

Typ diela

Esej

Druh diela

70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná