Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a Andrej Červeňák

Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 22. mája 2007 na FF UKF v Nitre.

Počet strán

337

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Nitra

ISBN

978-80-8094-316-5

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Natália Muránska

Debut

Nie

Autori