Pavel Holländer

Filipika proti redukcionizmu

Texty z filozofie práva - v spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam založeným na jedinom východisku, autor s týmto úsilím polemizuje.

Vydavateľstvo

Počet strán

173

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8101-244-0

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Pavel Holländer