Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia a je založený na textových a jazykových zdrojoch Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Vydavateľstvo

Počet strán

562

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-1630-6

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík

Autor