Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektívy. Genealogy, Heraldry and Related Sciences - State and Perspect

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie venovanej pomocným vedám historickým v užšej strednej Európe (SR, ČR, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko)

Počet strán

194

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Martin

ISBN

80-968717-4-9

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Milan Šišmiš

Autor