Geologicko-náučné mapy Slovenska - Tatry [2]

Mapa v mierke 1 : 50 000

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89343-46-1

Druh väzby

Skladací List

Autor