Adam Hart-Davis

História

Od počiatkov civilizácie po dnešok

3. doplnené a revidované vydanie obrazovej encyklopédie ľudských dejín.

Vydavateľstvo

Počet strán

620

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Anglický jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-551-7515-7

Druh väzby

Viazaná

Prekladateľ

Richard Cedzo
Juraj Činčura
Tatiana Langová
Patrik Kunec
Milan Paulus
Ladislav Sabela

Autor

Adam Hart-Davis