Ingrid Kušniráková
Kolektív

Historické štúdie 54

Ročenka Historického ústavu SAV

Hlavnou témou aktuálneho čísla vedeckej ročenky je vývoj ústavnej a mimoústavnej starostlivosti o sociálne odkázané deti v Uhorsku. Publikácia má dva tematické okruhy. Jeden sa týka mimoústavného zaopatrenia sirôt a legislatívnej ochrany ich majetku, druhý ústavného zaopatrenia osirelých detí.

Vydavateľstvo

Počet strán

108

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

05 Časopisy. Periodické ročenky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1821-8

Druh väzby

Brožovaná

Autori

Ingrid Kušniráková
Kolektív