Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu

Kniha je prvým zväzkom novej edície Dokumentov Antológia slovenského samizdatu, vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Edícia chce spracovať najdôležitejšie tituly slovenského samizdatu. Prvý diel je venovaný Hlasu Slovenska, ktorý vychádzal v rokoch 1988 –1989 ako štvrťročník. 
V knihe je publikovaných kompletných osem čísel samizdatového časopisu v chronologickom poradí a všetky články Hlasu Slovenska sú publikované v plnom a neskrátenom znení s ponechaním pôvodného pravopisu. 
Základná štúdia edície – Samizdat Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu – prináša tematickú kategorizáciu článkov Hlasu Slovenska s ich stručnou charakteristikou, hodnotením, zistením autorstva a zaradením do celkového spoločensko-historického kontextu.

Počet strán

446

Rok vydania

2019

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Poradie vydania

1.

ISBN

978-80-8198-020-6

Druh väzby

Viazaná

Autor